Postup činnosti

Během spolupráce s tisícovkami organizací vytvořila společnost Varonis osvědčenou a efektivní metodologii, pomocí které mohou organizace monitorovat, chránit a spravovat svá data. Náš přístup zaměřený na data snižuje riziko, zvyšuje efektivitu a pomáhá zajistit soulad s předpisy upravujícími nakládání s daty, jako jsou PCI, HIPAA a GDPR.

 
Detekce

01 Instalace

 • Instalace systému Varonis
 • Vyhledání privilegovaných účtů
 • Klasifikace citlivých dat
 • Zjištění běžného provozu
 • Určení priority jednotlivých rizik
Výhody
 • Přehled o způsobech ohrožení dat
 • Lepší sledování aktivity
Detekce

02 Zprovoznění

 • Povolení upozornění a automatizace reakcí
 • Propojení se systémem SIEM
 • Vytvoření a testování plánů reakce na incidenty
 • Zprovoznění tvorby přehledů
 • Použití klasifikačních značek
 • Seznam pro dodržování předpisů
Výhody
 • Automatizace a plány reakcí na incidenty omezují riziko krádeže a ztráty dat
 • Pracovníci efektivněji vykonávají své každodenní úkoly
Prevence

03 Oprava

 • Náprava přílišné přístupnosti citlivých dat
 • Zrušení zbývajících globálních přístupových skupin
 • Odstranění artefaktů v Active Directory
 • Karanténa citlivých dat
 • Archivace/odstranění zastaralých dat
Výhody
 • Výrazné omezení rizika
 • Obhajitelná pozice z hlediska souladu s předpisy
 • Efektivnější využívání úložných prostor
 • Větší efektivita práce díky zjednodušení
Prevence

04 Transformace

 • Určení a přidělení vlastníků dat
 • Zjednodušení struktury oprávnění
 • Povolení přehledů založených na datech
Výhody
 • Výrazně větší efektivita práce
 • Lepší služby pro koncové uživatele (rychlejší přístup k datům)
 • Menší složitost a riziko
Udržení

05 Automatizace

 • Automatizace procesu udělování oprávnění prostřednictvím vlastníků dat
 • Automatizace periodických kontrol oprávnění
 • Automatizace dispozic, karantény a uplatňování zásad
Výhody
 • Omezení rizika, protože odchylky od zásad jsou automaticky napravovány a je udržován model nejmenších možných oprávnění
 • Vyšší provozní efektivita
 • Doklady o dodržování stanovených procesů pomáhají prokázat soulad s předpisy
Udržení

06 Vylepšování

 • Pravidelná kontrola rizik, upozornění a procesů umožňuje průběžné vylepšování
Výhody
 • Průběžné zlepšování v oblasti provozní efektivity a omezování rizika

Berete si kybernetickou bezpečnost k srdci?

Nechte si vypracovat na míru přizpůsobené vyhodnocení rizik od znalců, jejichž posedlostí je zabezpečení dat.