Soulad s předpisy

Chraňte svá regulovaná data a zajistěte soulad s předpisy díky řešení Varonis

 
1 Najděte a klasifikujte regulované soubory
2 Zajistěte, aby k nim měli přístup jen ti, kdo ho potřebují
3 Uplatňujte zásady ochrany a uchovávání dat
4 Nechte se upozorňovat na podezřelou aktivitu a porušení zásad
5 Buďte schopni vyhovět žádostem subjektů údajů o přístup
6 Automaticky označujte citlivé údaje, aby mohly být šifrovány a chráněny DRM

Ať potřebujete vyhovět jakýmkoli předpisům, nejprve musíte mít přehled

Varonis vám zajistí celopodnikový přehled, který potřebujete k účinnému vyhledávání, auditu a doložení souladu podle širokého spektra regulačních předpisů.

Rychle a přesně klasifikujte regulovaná data

Systém Varonis rychle a přesně klasifikuje citlivé a regulované informace v lokálních i cloudových úložištích. Náš klasifikační systém upřednostňuje skenování podle míry rizika a ohrožení, takže co nejrychleji získáte užitečné výsledky, ať máte jakékoli množství dat.

 
Mikroskopická přesnost

Varonis omezuje počet planých poplachů i přehlédnutých problémů pomocí flexibilního testování podmínek, algoritmického ověřování, testování blízkých shod, chytrého filtrování a dalších mechanismů.

Nenáročná aktualizace zásad

Knihovnu klasifikací pro vás aktualizujeme v reálném čase. Pravidelně dodáváme nové vzorce a pravidla, takže nemusíte nic ručně upgradovat.

Přizpůsobitelná klasifikace

Vytvářejte si vlastní klasifikační pravidla a slovníky podle konkrétních potřeb vaší organizace. K souborům můžete přidávat příznaky, značky a poznámky pro potřeby přehledů a uplatňování zásad.

 

Více než 400 klasifikačních vzorců pokrývajících všechny předpisy, které potřebujete

 

„Systém Varonis obrovskou měrou pomáhá splňovat požadavky [v oblasti souladu s předpisy], jak nám tak našim zákazníkům. Možnost přesně toto řešení přizpůsobit potřebám představuje velkou výhodu pro finanční firmy, které jsou pod přísným dohledem regulačních orgánů.“

John Gracey, viceprezident kybernetické bezpečnosti

 

Odstraňujte rizika a napravte největší nedostatky v dodržování předpisů

Mít přehled je teprve začátek. Varonis vám pomůže odhalit rizika, omezit je a zajistit, aby se nevyskytla znovu a vy jste i do budoucna splňovali podmínky předpisů o ochraně dat.

Zamezte přílišné přístupnosti dat.

Bezpečně a automaticky odstraňte zbytečná přístupová oprávnění k citlivým údajům a zajistěte záměrnou a standardní ochranu osobních údajů.

Automatizujte procesy udělování oprávnění.

Zajistěte, aby každá žádost o přístup k regulovaným datům byla potvrzena schváleným vlastníkem dat.

Automatizujte kontroly oprávnění.

Ukažte auditorům, že využíváte postupy zajišťující pravidelnou kontrolu přístupu a odebírání zbytečných oprávnění.

Uplatňujte zásady uchovávání dat

Vytvářejte vlastní pravidla přesunů, archivace a odstraňování dat podle typu obsahu, jeho stáří, přístupové aktivity a dalších parametrů.

Detekujte neobvyklou aktivitu s regulovanými daty.

Rychle prověřujte potenciální kybernetické útoky a porušení zásad a reagujte na ně díky úplným auditním záznamům o přístupech k datům.

Získejte trvalou ochranu prostřednictvím značek.

Na základě svých zásad k souborům připojujte značky, podle nichž budete moci vyhledávat, migrovat, napravovat nedostatky, šifrovat, spravovat oprávnění a provádět další činnosti.

 

Rychle zpracovávejte žádosti subjektů údajů o přístup (SAR)

Varonis vám pomůže rychle najít požadovaná regulovaná data a provést potřebnou akci, například je označit, chránit, archivovat nebo odstranit.

 

Odhalujte hrozby pro vaše regulovaná data

Nechte se upozornit při každém ohrožení svých regulovaných dat a dodržujte lhůty pro oznamování narušení bezpečnosti. Varonis pomocí modelů hrozeb na bázi chování poskytuje smysluplná upozornění a auditní záznamy s možností vyhledávání, takže přesně víte, co se s vašimi regulovanými daty děje.

Přístup k neobvykle velkému počtu nevyužívaných souborů s daty chráněnými GDPR
Malý a pomalý nárůst počtu přístupů k nevyužívaným souborům s daty chráněnými GDPR
Smazání nebo změna neobvyklého počtu souborů s daty chráněnými GDPR
Změny oprávnění Přidání globálních přístupových skupin do složky s významným množstvím dat chráněných GDPR
Neobvyklý počet zamítnutí přístupu k souborům s daty chráněnými GDPR
Neobvyklé chování služeb: přístup k atypickým složkám s daty chráněnými GDPR
Přístup k datům chráněným GDPR v posledních 24 hodinách
Nahrání neobvyklého množství dat na externí web poté, co došlo k přístupu k datům chráněným GDPR
Přenos neobvyklého množství dat e-mailem poté, co došlo k přístupu k datům chráněným GDPR

Berete si kybernetickou bezpečnost k srdci?

Nechte si vypracovat na míru přizpůsobené vyhodnocení rizik od znalců, jejichž posedlostí je zabezpečení dat.