nfig', 'UA-98124590-1');
Data Classification Engine

Najděte svá
nejrizikovější data

Systém Varonis vyhledá váš citlivý obsah, ukáže vám, kde je ohrožen, a pomůže jej zabezpečit (a bezpečný stav udržet), aniž byste museli přerušovat činnost.

Vyžádat demo
 
 

Klasifikujte citlivá data na svých zařízeních i v cloudu

Posviťte si na obsah svých souborů. Systém Varonis automaticky prohledá sdílené soubory, zařízení NAS, systémy SharePoint a Office 365 a klasifikuje citlivé a regulované informace, které se zde nacházejí.

Data Classification Engine zjistí i kontext příslušných citlivých údajů, takže můžete snadno odhalit a zabezpečit zbytečně přístupná data a data zastaralá a odstranit tak zranitelná místa. Vytvářejte pravidla, která pracují jak s citlivostí obsahu, tak s mírou ohrožení, využitím a metadaty ze souborového systému, takže vám nic neunikne.

Příklad výsledků klasifikace dat

Více než 950 milionů
Soubory obsahujících citlivá data
Více než 339 milionů
Soubory s citlivými daty přístupné globálním skupinám
CELKOVÝ POČET ZÁSAHŮ PODLE TYPU
ROZDĚLENÍ SOUBORŮ S CITLIVÝMI DATY
 • CIFS_FS_2 13%
 • CIFS_FS_3 12%
 • CIFS_FS_4 8%
 • SP_FS_1 54%
 • EXCH_FS_1 13%
 

Obrovská knihovna předpřipravených pravidel a vzorců

Systém Varonis obsahuje předpřipravenou knihovnu téměř 50 vestavěných pravidel a více než 400 vzorců, které pokrývají všechny běžné zákony a standardy (HIPAA, SOX, PCI, GDPR a další). Jen pro GDPR obsahuje více než 340 vzorců pokrývajících všechny země EU.

 •   Osobní údaje: čísla platebních karet, čísla pasů, čísla řidičských průkazů, čísla sociálního zabezpečení, IBAN a další
 •   Finanční záznamy
 •   Typy bezpečnostních souborů (.cer, crt, p7b, etc.)
 •   Chráněná data (podle GDPR, HIPAA, PHI, PCI, Sarbanes Oxley, GLBA, atd.)
 

Najít citlivá data je však jen začátek

Doplňte klasifikaci o kontext

Varonis vám řekne, kdo k citlivým údajům přistupuje, kdo je vlastní a kdo je používá. Díky tomu pro ně snáze zajistíte správnou úroveň přístupu a prokážete auditorům, že dodržujete předpisy.

Vyhovte žádostem o informace

Fulltextové indexování a vyhledávání citlivého obsahu vám pomohou vyhovět například žádostem o informace, právu být zapomenut podle GDPR a žádostem subjektu údajů o přístup (SAR).  

Pokročilá kritéria klasifikace

Naše pravidla obsahují komplexní sadu podmínek, které pomáhají odhalovat citlivé údaje pomocí regulárních výrazů, blízkosti textu a algoritmů ověřujících správnost dat. K datovým sadám můžete snadno přidávat vlastní značky, příznaky a poznámky, které jsou pak dostupné v uživatelském rozhraní, v přehledech a prostřednictvím našeho rozhraní API.

Automatizovaná náprava

Poté, co svá kritická data klasifikujete, vám Varonis pomůže odstranit zranitelná místa, jako je nesoulad v seznamech řízení přístupu a příliš rozsáhlý přístup k citlivým datům. Některé společnosti už využily Automation Engine pro nápravu příliš rozsáhlého přístup k petabytům citlivých údajů – a zabralo jim týdny, nikoli roky.

Prakticky využitelné zabezpečení dat

Automaticky přesouvejte data podle zásad vaší firmy, izolujte příliš snadno dostupné citlivé údaje nebo data, na která se vztahují zákonné požadavky, a archivujte či odstraňujte zastaralá data, která už nikdo nepotřebuje.

Aktuální pravidla a vzorce

Průběžně přidáváme nové vzorce (včetně vzorců pro GDPR), regulární výrazy, klíčová a vylučující klíčová slova a další.  S pravidelnými aktualizacemi získáte okamžitě použitelné klasifikační zásady.

 

Chraňte svá kriticky důležitá data pokročilou bezpečnostní analýzou

Nechte se upozorňovat na podezřelé a neobvyklé aktivity s vašimi citlivými daty a získejte posouzení rizika s podrobným kontextem dat. Kdykoli bude něco špatně, dozvíte se to.

 

Jak to funguje

Skutečné přírůstkové skenování

K přírůstkovému sledování nových a změněných dat používá Data Classification Engine své záznamy o souborových aktivitách, takže není třeba pokaždé začínat od nuly. Získáte tak škálovatelné řešení, které pracuje rychle a účinně.

Upřednostnění nejohroženějších dat

Varonis při skenování zohledňuje prioritu určenou podle rozsahu oprávnění, frekvence aktivity a dalších parametrů, které si můžete vyladit podle svých potřeb. Díky tomu odhalíte největší bezpečnostní rizika jako první, a ne až naposledy.

Distribuovaná a vícevláknová činnost

Skenování provádějí distribuované moduly využívající multithreading, takže může v rámci síťové infrastruktury probíhat blízko k monitorovaným uzlům.

Podpora mnoha souborových typů

Díky technologii Oracle Outside-In můžete při skenování využívat vestavěné podpory více než 60 typů soborů včetně dokumentů, tabulek a dalších.

 

FAQ: Často kladené otázky

 • Jaké typy souborů podporujete?

  Více než 60 typů, například: .doc; .xls; .sxc; .vsd; .stc; .csv; .ods; .rtf; .pdf; .ots; .sti; .txt; .xml; .pps; .ppt; .eml; .sub; .rar; .log; .mdb; .sxw; .aacdb; .dwg; .zip

 • Jak omezujete počet falešných poplachů?

  Varonis Data Classification Engine jen jednoduše nevrací každý nalezený řetězec odpovídající některému z definovaných vzorců. Data porovnáváme se známými příklady korektních řetězců pro daný vzorec, abychom vyloučili falešné poplachy.

  (Například ne každé 16ciferné číslo je číslem platební karty, první 4 cifry ze 16místného číselného vzorce by se nicméně měly shodovat s některým ze známých vydavatelů platebních karet.)

 • Jak indexujete obsah souboru?

  Varonis Data Classification Engine ke čtení výše uvedených typů souborů využívá technologii ze SDK Outside-in společnosti Oracle.

  Když Data Classification Engine soubor přečte, porovná jeho obsah s vámi určenými pravidly. Všechny shody jsou uloženy do databáze Varonis, jejíž obsah lze poté prohlížet přes uživatelské rozhraní Varonis DatAdvantage.

 • Podporujete [vložte svůj oblíbený typ souborů]?

  Pokud váš oblíbený typ souborů není uveden v seznamu v první odpovědi výše, kontaktujte nás a požádejte o úplný seznam.

Chtěli byste vidět Varonis v akci?

Vyžádejte si ukázku nebo kontaktujte prodejní oddělení na čísle +420 220 972 426.