Data Classification Labels

Vyhledejte a chraňte citlivá data

Varonis lze propojit se systémem Microsoft Information Protection, takže dokáže chránit citlivá data v celém vašem prostředí bez ohledu na to, kde jsou uložena a jak jsou sdílena.

Vyžádat demo
 
 

Označte svá citlivá data

Označujte svá citlivá data a zajistěte jim tak další ochranu: zaveďte firemní zásady, kategorizujte citlivá data a automaticky uplatňujte pravidla na různé druhy citlivých dat.

Nástroj Data Classification Labels se pomocí našich sofistikovaných pravidel zaměřuje na konkrétní data, například ta chráněná nařízením GDPR a jinými předpisy o osobních údajích, a vytváří další pravidla pro označování dat.

Automaticky aplikujte klasifikační označení a šifrujte data, která Varonis odhalil jako citlivá. Uživatelé mohou ručně označovat dokumenty a Varonis pak k takovým datům zajistí podrobnější kontext.

 

Jak to funguje

 

Nástroj Data Classification Labels lze propojit se systémem Microsoft Information Protection, přičemž k ochraně příchozích a odchozích dat využívá šifrování Azure i RMS. Klasifikační pravidla lze při aplikování bezpečnostních zásad korelovat se značkami MIP.

Rozšiřte pokrytí propojením s dalšími systémy třetích stran, například s koncovými body a DLP, a zajistěte si ochranu všech dat.

Vytvořte s nástrojem Data Classification Labels vlastní zásady označování

Klasifikujte soubor (nebo skupinu souborů) podle jeho značky MIP.

Dešifrujte a skenujte obsah souborů šifrovaných pomocí MIP.

Automaticky aplikujte značku MIP podle konfigurace a přeskakujte všechny ručně označené soubory.

Automaticky opravujte špatné označení souborů (a nechte se o tom informovat).

Automaticky provádějte hromadné změny označení v případě změny zásad.

Rozšiřte klasifikační přehled systému Varonis o údaje o klasifikačních značkách.

 

Automaticky aplikujte značky

Přiřaďte klasifikační pravidlo ke značce MIP a automaticky na citlivá data aplikujte zásady pro určité označení.

Opravte zastaralé zásady

Měli jste nějakou zásadu, ale změnili jste ji? Prověříme to a položky opravíme a přeznačíme tak, aby zásady zůstaly aktuální.

Opravte chybně označené soubory

Pomocí našeho pokročilého klasifikačního systému opravte chybné označení souborů s citlivými údaji a přiřaďte jim správné značky. Analyzujte značky ve stávajících výsledcích klasifikace a automaticky vyhledávejte existující značky a přiřazujte nové.

Zajistěte si plné pokrytí

Využijte rozšířené možnosti řízení pomocí nástroje Data Classification Labels jeho propojením s dalšími systémy třetích stran, například s koncovými body a DLP.

 

FAQČasto kladené otázky

  • Na kterých platformách nástroj pracuje?

    Podporovanými platformami jsou Windows, lokální SharePoint (2013, 2016), NetApp 8.0 a novější (pouze CIFS) a EMC Isilon OneFS.

  • Jaké typy souborů nástroj Data Classification Labels podporuje?

    Visio, Word, Excel a PPT

  • Funguje i v cloudu?

    Microsoft Information Protection v Office 365 nepřiřazuje značky, takže prozatím jde pouze o lokální řešení.

Chtěli byste vidět Varonis v akci?

Vyžádejte si ukázku nebo kontaktujte prodejní oddělení na čísle +420 220 972 426.