DataPrivilege

Řízení přístupu
k datům

Umožněte firemním uživatelům prohlížet a spravovat přístupová oprávnění bez asistence pracovníků IT. To vám pomůže zajistit soulad s předpisy a nastolit režim nejmenších nutných oprávnění.

Vyžádat demo
 

Zjednodušte řízení přístupu ke svým souborům

Dejte vlastníkům dat možnost prohlížet a spravovat přístupová oprávnění souborů, složek, webů SharePoint a bezpečnostních skupin, to vše v intuitivním webovém rozhraní. Aniž byste jim museli dávat oprávnění správce. Po zajištění všech potřebných schválení se o provedení změn postará DataPrivilege bez potřeby zásahu.

Omezte zátěž oddělení IT

Dosáhněte téměř okamžité návratnosti investic přenesením rozhodování na firemní uživatele, kteří nejlépe znají jejich kontext.

Zajistěte soulad s předpisy

Prokažte auditorům, že využíváte procesy, které zajišťují neustálou ochranu regulovaných dat.

Automaticky uplatňujte bezpečnostní zásady

Odhalujte změny v řízení přístupu, které porušují vaše firemní pravidla, a automaticky jim zabraňte.

Vyžádat demo

Přehledy přístupu

Postarejte se o to, aby přístup ke skupinám, distribučním seznamům a citlivým firemním datům průběžně kontrolovali ti správní lidé.

Přehledy jsou zasílány přímo vlastníkům dat, kteří tak vidí, kdo má v danou chvíli k jejich datům přístup. Oprávnění mohou měnit, aniž by potřebovali pomoc pracovníků IT. Naše algoritmy strojového učení označují uživatele, kteří by nejspíš už přístup mít neměli, což zrychluje a usnadňuje kontrolu.

Procesy řízení přístupu

Autorizační procesy uživatelům umožňují vyžádat si přístup ke složkám, skupinám, distribučním seznamům a souborům, seznamům a webům SharePoint prostřednictvím přehledného webového formuláře. Každý požadavek je předán příslušnému pracovníkovi podle vámi nastavených procesů.

Reakce na žádost o přístup je stejně snadná jako odpověď na e-mail. Po schválení se DataPrivilege automaticky postará o udělení přístupu, aniž by byl potřeba zásah pracovníků IT.

Automatická expirace

K oprávnění lze připojit datum platnosti, po jehož uplynutí bude oprávnění automaticky odebráno.

Inteligentní přístup

Udělování a odebírání oprávnění lze automatizovat na základě uživatelských atributů a současně uplatňovat etické hranice.

Schvalování e-mailem

Ke schválení nebo zamítnutí žádosti o přístup není třeba spouštět speciální aplikaci ani opouštět poštovní schránku – stačí odpovědět na e-mail.

 

Samoobslužný portál

Vlastníci dat mohou kdykoli zkontrolovat přístup ke svým datům, měnit oprávnění, sledovat využití dat, exportovat přehledy oprávnění a získat statistiky a doporučení ohledně svých datových sad. To vše prostřednictvím intuitivního webového portálu a bez pomoci pracovníků IT.

Propojení s řešeními pro správu identit a přístupů (IAM) a správu služeb IT (ITSM)

Synchronizujte spravovaná data se svým řešením IAM/ITSM.

DataPrivilege může provádět obdržené instrukce a sestavovat přehledy o požadavcích a změnách v řízení přístupu.

Kontroly oprávnění, procesy samoobslužné správy přístupu, přidělování vlastnictví a další aspekty DataPrivilege lze řídit externě.

Dnešní uživatelé si mohou vyžádat přístup k určité skupině a vlastníci dat jsou automaticky zapojeni do rozhodování, zda tento přístup povolit nebo zamítnout, aniž by se na tom museli podílet pracovníci IT. To nejenom celý proces zrychluje, ale IT má díky tomu víc času na jiné úkoly.

Serena Lee, Senior Security Analyst, AXA Wealth

„Pro bezpečnost potřebujete dvě věci. Chcete zabránit lidem, kteří se nemají dostat k vašim citlivým datům, aby se k nim dostali. Musíte ale také být schopni provést audit dat za účelem správy přístupu a zajistit, aby ho měli ti, co přístup k datům potřebují, a aby tito uživatelé data využívali správně. Varonis je jedno z mála bezpečnostních řešení, které skutečně nabízí obojí.“

Tom Podles, ŘEDITEL INFRASTRUKTURY, Loyola University Maryland

Bezpečnost a soulad s předpisy podle potřeb firem

Oddělení úkolů

Pomocí etických hranic můžete automaticky zabránit schválení nových požadavků, které jsou v rozporu s pravidly vaší firmy. Můžete odhalovat stávající porušení pravidel, nechat se na ně upozorňovat a odstraňovat je.

Vestavěné přehledy o souladu s předpisy

Všechny akce jsou zaznamenávány. Oprávnění, kontroly práv a další přehledy pro správu představují doklady o dodržování předpisů a pomáhají uspokojit zákonné požadavky.

Bezpečné nastavení nových sdílených položek

Postarejte se o to, aby byly nově sdílené položky přístupné už od začátku jen pro ty správné uživatele.

Vlastní harmonogramy kontrol oprávnění

Stanovte pro kontroly oprávnění různé harmonogramy podle oddělení, citlivosti dat a dalších aspektů. Certifikaci dat můžete obnovovat i ad hoc.

100% v prohlížeči

Uživatelé si nemusí instalovat žádné aplikace. Ke kontrolám přístupu, zobrazování přehledů a provádění změn jim stačí webový prohlížeč.

Oprávnění může vydávat více osob

Vlastníci dat a opravňující osoby mohou na žádosti o oprávnění reagovat přímo e-mailem, a to v několika jazycích, nebo ve webové aplikaci DataPrivilege.

Oprávnění může vydávat více osob

Vlastníci dat a opravňující osoby mohou na žádosti o oprávnění reagovat přímo e-mailem, a to v několika jazycích, nebo ve webové aplikaci DataPrivilege.

Restrukturalizace oprávnění ke sdíleným položkám

Předdefinované standardní typy a úrovně oprávnění lze upravovat a můžete vytvářet vlastní masky a příznaky.

 

FAQČasto kladené otázky

Všeobecné informace

 • Jak lze schválit nebo zamítnout žádost?

  Žádost můžete schválit nebo zamítnout buď přímo kliknutím na odkaz v e-mailu, nebo po přihlášení do webového rozhraní DataPrivilege.

 • Co když nechceme, aby vlastníci dat měli správcovská oprávnění?

  Vlastníci dat mohou spravovat pouze uživatele těch sdílení a skupin, jejichž jsou vlastníky.

  Není třeba dávat vlastníkům dat další přístupová práva k jakýmkoli jiným sdílením nebo skupinám.

 • Dokáže DataPrivilege spravovat distribuční seznamy?

  Jistě. Distribuční seznamy a skupiny spravuje DataPrivilege stejným způsobem jako sdílení.

  Každý distribuční seznam má přiřazeného vlastníka, který kontroluje, schvaluje a zamítá členství ve skupině. Za to, kdo je uveden v distribučním seznamu, zodpovídají tito vlastníci.

 • Jak po odchodu zaměstnance změníme vlastnictví?

  Změna vlastníka sdílení nebo skupiny je snadná a lze ji provést přímo v uživatelském rozhraní. Můžete dokonce vyhledat položky patřící odcházejícímu zaměstnanci a změnu tak urychlit.

 • Lze vlastníky zjistit z CMDB?

  Ano!

  Pokud jste v minulosti určovali vlastníky dat v jiném systému, můžete tento seznam importovat do databáze DataPrivilege a pro příslušná sdílení tyto vlastníky nastavit.

Chtěli byste vidět Varonis v akci?

Vyžádejte si ukázku nebo kontaktujte prodejní oddělení na čísle +420 220 972 426.