Data Transport Engine

Silniční pravidla pro vaše data

Automaticky přesunujte data tam, kam patří.

Vyžádat ukázku
 
 

Přesun dat mezi doménami a platformami

Data Transport Engine automaticky přesunuje, archivuje, izoluje a odstraňuje data na základě typu obsahu, stáří, přístupové aktivity a dalších parametrů. Umožňuje migrovat data napříč doménami nebo platformami, přičemž zachová stejná oprávnění nebo je dokonce vylepší.

Umisťuje citlivý a regulovaný obsah do karantény, vyhledává data, která lze shromažďovat a legálně uchovávat, identifikujte data pro archivaci a odstranění a optimalizuje vaše stávající platformy.

Vytvářejte taková pravidla, jaká potřebujete

Vytvářejte pravidla pro přesuny souborů a složek na základě kontextu, aktivity, klasifikace a oprávnění: Data Transport Engine přesune z jednoho místa na druhé ty soubory, které pravidlu vyhovují.

 
Uklízejte zastaralá data
Automaticky přesunujte zastaralá data a zanechte na jejich místě zástupné soubory, takže se uživatelé v případě potřeby k archivovaným souborům dostanou.
Chraňte citlivá data
Přesunujte citlivá data tam, kam patří. Automaticky dávejte do karantény chybně umístěná citlivá data a kritická a regulovaná data izolujte.
Migrujte data
Automaticky migrujte data z jednoho serverového úložiště na jiné se zachováním přístupových oprávnění nebo jejich vylepšením.
Automatizujte dodržování předpisů
Vytvořte pravidla pro vyhledávání regulovaných dat, například těch, na která se vztahuje GDPR, a automaticky taková data detekujte a izolujte podle limitů pro jejich uchovávání.
Vyžádat ukázku

Odborný článek

12 způsobů, jak Varonis pomáhá při sloučeních a akvizicích

Podívejte se, jak společnost Varonis chrání, klasifikuje, spravuje a migruje nestrukturovaná data v průběhu celé akvizice nebo sloučení.

Přečíst
 

Migrujte citlivá a zastaralá data

Dodržujte zásady uchovávání dat
Automaticky přesunujte zastaralá a regulovaná data tam, kam patří.
Vytvářejte pravidla založená na obsahu
Pokud někdo uloží citlivá data někam, kde být nemají, automaticky je přesuňte na zabezpečené místo.
Zrcadlete oprávnění
Stávající oprávnění lze zrcadlit a aktualizovat tak, abyste dosáhli režimu nejmenších nutných oprávnění.
Zbavte se odstávek
Automaticky synchronizujte zdrojová a cílová data pomocí přírůstkového kopírování, a to i v případě, že jsou zdrojová data dosud používána.
Přesunujte data ve zvoleném čase
Naplánujte přesuny dat (a metadat) tak, aby to vyhovovalo časům pro údržbu a časovým omezením.
Dvakrát měřte, jednou řežte
Než migraci provedete, nasimulujte ji. Výsledek migračních pravidel si zkontrolujte v sandboxu, aby naostro proběhla hladce.
 

FAQČasto kladené otázky

Všeobecné informace

  • Lze data přesouvat mezi doménami?

    Pomocí Data Transport Engine můžete migrovat data mezi různými platformami, mezi servery v různých doménách, nebo dokonce mapovat oprávnění z jedné platformy do druhé.

  • Jak se vytvářejí pravidla přesunu dat?

    Při nastavení pravidel podle vašich potřeb přenosu dat můžete použít průvodce konfigurací pravidel pro kopírování dat z jedné složky do druhé, definování rozsahu projektu, odstranění prázdné složky po zkopírování, nebo dokonce zrcadlit oprávnění.

  • Jak se zrcadlí oprávnění?

    Data Transport Engine má přednastavená pravidla, která umožňují kopírování složek a souborů tak, aby cílová složka byla identická se zdrojovou složkou, pokud jde o obsah i oprávnění.

Chtěli byste vidět Varonis v akci?

Vyžádejte si ukázku nebo kontaktujte prodejní oddělení na čísle +420 220 972 426.