Nejvýkonnější platforma na vyhledávání, sledování a ochranu citlivých dat ve velkém měřítku.

Rychle omezte riziko, odhalujte neobvyklé chování a prokažte soulad s předpisy díky multifunkční platformě, která vás nebude zpomalovat.

Podívejte se, jak to funguje.

Mějte přehled o tom, kde se nachází vaše citlivá data.

Zajistěte, aby k nim měli přístup jen ti, kdo ho potřebují.

Odhalte a zastavte malware a hrozby zevnitř.

Udržujte bezpečné prostředí bez nutnosti manuální práce.

Naplánovat živé demo

Platforma, tým a plán, které vám přinesou bezpočet výhod

Integrovaná platforma

Klasifikace, řízení přístupu a analýza chování společně umožňují izolovat data, zastavovat hrozby a usnadnit dodržování předpisů.

Osvědčený realizační plán

Přinášíme vám osvědčenou metodologii sledování, ochrany a správy dat založenou na tisících úspěšných instalací.

Tým, díky němuž si udržíte náskok

Stovky elitních bezpečnostních odborníků vytvářejí pokročilé modely hrozeb, aktualizují zásady a pomáhají s incidenty, takže vy se můžete soustředit na jiné důležité věci.

Zjistěte, kde se nacházejí citlivá data a kde jste ohrožení – aniž byste museli složitě pátrat

Představte si, že byste mohli říct: „Ukažte mi všechny citlivé složky, které jsou přístupné pro každého“ a okamžitě dostat přesnou odpověď.

Právě to umožňuje Varonis: užitečné odpovědi ve chvíli, kdy je potřebujete.

Podívejte se, jak snadné je díky řídicím panelům vyhledat rizika v rozsáhlém prostředí a určit pro ně priority (5 min).

Najděte, chraňte a monitorujte citlivá data lokálně i v cloudu

 • Automaticky vyhledávejte a kategorizujte citlivé údaje.

  Varonis skenuje všechny soubory a automaticky vyhledá citlivé údaje. Používá k tomu stovky předpřipravených pravidel a ověřovacích algoritmů.

  Jde o jedinou platformu, která kontroluje přístup do celého stromu namísto toho, aby se uchylovala k nebezpečným předpokladům, které ponechávají zneužitelná slepá místa.

  A přitom ani nezpomalí vaši síť.

 • Podívejte se, kdo data vlastní, přistupuje k nim a používá je (a kdo to dělá, ač by neměl).

  Přístup je mapován propojením uživatelů a bezpečnostních skupin se seznamy pro řízení přístupu v samotných datových skladech.

  Okamžitě tak vyjde najevo každá globální přístupová skupina a chyba v seznamu pro řízení přístupu.

  A protože jsou události propojeny s identitami, může Varonis ukázat na uživatele, kteří už určitý přístup nepotřebují.

 • Vizualizujte rizika přehledným způsobem, snadno určete jejich priority a zakročte.

  Namísto nezvladatelné práce se sáhodlouhými seznamy vám naše řídicí panely rychle poskytnou odpovědi na řadu otázek, například...

  • Kolik souborů s citlivými daty je přístupných pro všechny?
  • Jaká citlivá data jsou sdílena s externími uživateli?
  • Čí poštovní schránky mají závažné problémy s oprávněními?
  • U kterých správců, výkonných činitelů nebo servisních účtů existuje bezpečnostní riziko?

  Od veškerého kontextu a podrobných údajů vás dělí pouhých několik kliknutí.

  Díky okamžitě přístupnému kontextu můžete na základě rizika, citlivosti nebo přístupových aktivit určovat prioritu svých činností.

 • Prohlédněte si úplnou historii jakéhokoli souboru.

  Správcům a bezpečnostním analytikům stačí několikrát kliknout a dozví se, kdo otevíral, vytvářel, odstraňoval nebo upravoval důležité soubory, weby, objekty Azure Active Directory, e-maily a další položky.

Automatizujte ochranu dat— aniž by vám neustále někdo naštvaně volal

Omezení rizika by nemělo vyžadovat měsíce a mělo by se obejít bez armády konzultantů. Automatizace ale může někomu připadat jako slon v porcelánu.

Varonis pomocí automatizace založené na chování inteligentně a v masivním měřítku odstraňuje rizika, aniž by někoho rušil.

Podívejte se, jaké možnosti automatizace vám Varonis dává (4 min).

 • Vyřešte tisíce globálních přístupových skupin a nekonzistentních seznamů pro řízení přístupu za několik dní namísto let.

  Varonis sleduje veškeré operace s daty a událost ve vaší síti a využívá je k profilování účtů, hledání zbytečně široce přístupných dat, vytváření nových skupin legitimních uživatelů a k izolaci položek.

 • Modelujte změny v sandboxu, abyste nenarušovali provoz.

  Pomocí minulého chování simulujte změny oprávnění a zjistěte, kterých uživatelů, servisních účtů a aplikací se dotknou a jak.

  Pak je podle potřeby upravte, a nakonec je jedním kliknutím použijte s vědomím, že stejně tak snadno je můžete vrátit zpět.

 • Prokazujte své pokroky pomocí přehledů připravených pro management.

  Z vestavěných přehledů je vidět, co jste udělali a jak tyto kroky prokazatelně omezily riziko. Údaje jsou vizualizovány tak, aby jim každý porozuměl.

  Ušetříte čas, který byste jinak věnovali ručnímu vyhledávání dat, jejich vysvětlování a ospravedlňování svého jednání.

Udržujte nízkou úroveň rizika a přitom automatizujte tisíce manuálních činností

Uplatňujte zásady jednotně v celém prostředí

Vytvářejte vlastní pravidla pro přesuny, označování, archivaci a odstraňování dat podle typu obsahu, jeho stáří, přístupové aktivity a dalších parametrů.

Zjednodušte kontroly oprávnění a ušetřete si hodiny běhání

Posílejte přehledy přímo vlastníkům dat včetně doporučení na základě umělé inteligence, kdo by přístup měl mít a kdo raději už ne.

Zjednodušte řízení přístupu a uberte zátěž oddělení IT

Žádosti o přístup jsou posílány přímo příslušným pracovníkům podle vámi určených postupů a přístup je tak možno udělit automaticky bez nutnosti zásahu pracovníků IT.

Zjistěte, kde jste ohroženi, a získejte užitečné návody na odstranění vážných problémů.

Zahájit úvodní rozhovor

Odhalujte hrozby zevnitř a reagujte na ně až o 90 % rychleji, aniž by vás zavalila upozornění

Varonis pomocí sofistikované analýzy chování detekuje podezřelou činnost v jakékoli fázi útoku.

Dostáváte tedy méně upozornění, jsou však smysluplnější a doplněná o veškerý kontext, který potřebujete k rozhodným krokům. Díky tomu dokážete reagovat výrazně rychleji.

Podívejte se, jak Varonis zviditelňuje nestandardní chování a usnadňuje jeho prověření (8 min).

S instalací získáte více než 100 modelů hrozeb

Na to, abyste pochopili souvislosti mezi jednotlivými událostmi, už nepotřebujete psát složitá korelační pravidla ani ad hoc dotazy.
icon Nepovolená rozšíření oprávnění
icon Změny kriticky důležitých souborů a jednotek
icon Neobvyklá šifrovací aktivita
icon Hromadná mazání
icon Změny kriticky důležitých objektů skupinových zásad
icon Neobvyklé přístupy k systémovým souborům
icon Neobvyklá uzamčení
icon Podezřelé přístupy
icon Neoprávněné přístupy k souborům
icon Pokusy o poškození a zničení provozních souborů
icon Změny oprávnění
icon Neobvyklá šifrovací aktivita
icon Škodlivé nástroje
icon Útoky hrubou silou
icon Chyby v konfiguraci
icon Změny členství
icon Pokusy o úniky dat
icon Vniknutí do systému
icon Ransomware
icon Neobvyklá aktivita se soubory
icon Neobvyklá aktivita s poštovními schránkami a e-maily
icon Přístup k citlivým datům
icon Pokusy o neoprávněný přístup
icon Kumulativní analýza nevyužívaných a citlivých dat

Najděte, chraňte a monitorujte citlivá data lokálně i v cloudu

 • Průběžně monitorujte data v lokálních systémech i v cloudu.

  Události do systému Varonis přicházejí ze souborových serverů, ze systémů Exchange, SharePoint, Active Directory, VPN a DNS.

  SNA jediné obrazovce si můžete prohlédnout, jak určité chování souvisí s incidenty a aktivitou napříč platformami.

 • Zajistěte, že nebude možno přehlédnout legitimní hrozby.

  Namísto spolehnutí se na nepružná pravidla Varonis pomocí strojového učení vytváří profily chování uživatelů a zařízení:

  • automaticky identifikuje privilegované účty a účty správců a výkonných činitelů,
  • srovnává aktivitu s obdobnými účty,
  • sleduje, k čemu uživatelé zpravidla přistupují, co upravují a odstraňují,
  • přiřazuje uživatele k zařízením a geografickým oblastem,
  • zjišťuje obvyklou pracovní dobu.

  Platforma se učí, co je normální a co nestandardní, takže omezuje počet falešných poplachů, aniž by přehlížela reálné hrozby.

 • Prověřujte upozornění, aniž byste museli přepínat nástroje nebo prohledávat protokoly.

  Posílaná upozornění jsou plná obsahu: všechna ta Kdo, Co, Kdy a Kde, ale také Proč příslušný model chování poslal upozornění.

  Jediným kliknutím si můžete prohlédnout podrobnosti o jakémkoli uživateli, zařízení nebo události a za zlomek dříve potřebného času zjistit přesvědčivou odpověď na otázku: „Jsou moje data v bezpečí?“

 • Propojte systém s aplikacemi, které se vám osvědčily

  Ať chcete posílat oznámení do své poštovní schránky, syslogu nebo systému SIEM, Varonis vám poskytne bohatý kontext a bezpečnostní informace, díky nimž snáze odhalíte narušení bezpečnosti.

Když jde do tuhého, poskytneme vám více rukou.

Získáte bezplatný přístup ke specializovanému týmu reakce na incidenty, který je schopen rychle zakročit a incident prověřit, izolovat hrozby a pomoci s obnovou.

Jako kdyby se váš tým v okamžiku krize rozrostl.

Reagujte rozhodně díky návodům reakce na incidenty

Když není času nazbyt, můžete využít užitečné a podrobné postupy reakce na libovolnou hrozbu: od jejího oznámení přes izolaci až po obnovu. To vše ve webovém rozhraní.

Včas zastavte malware i hrozby zevnitř díky automatizovaným reakcím

Spuštěním souboru nebo skriptu PowerShell můžete deaktivovat účty, vypnout zařízení a provést řadu dalších akcí. Díky spouštění založenému na chování můžete zlovolné hrozby zastavit už v počátcích.

Odhalujte hrozby ve všech jejich fázích až o 90 % rychleji.

Zahájit úvodní rozhovor

Získejte jistotu, že dodržujete předpisy – aniž byste předtím museli neuspět v auditu.

GDPR nemusí být nadávka.

Varonis zajistí bezpečnostním týmům celopodnikový přehled, který potřebují k dosažení a udržování souladu se stále přísnějším dozorem.

Podívejte se, jak Varonis usnadňuje dodržování předpisů (5 min).

Více než 400 předpřipravených klasifikačních vzorců pokrývajících všechny předpisy, které potřebujete

 • Vyhledejte regulovaná data, ať jsou kdekoli – nejenom tam, kde je předpokládáte.

  Zjistěte, kolik souborů a složek obsahuje data, na která se vztahují předpisy, a kolik z nich je široce přístupných.

  Varonis omezuje počet planých poplachů pomocí flexibilního testování podmínek, algoritmického ověřování, testování blízkých shod, chytrého filtrování a dalších mechanismů.

 • Bezpečně a automaticky izolujte regulovaná data.

  Bezpečně a automaticky odstraňte zbytečná přístupová oprávnění k citlivým údajům.

  Díky flexibilním možnostem konfigurace můžete řešit taktické problémy složku po složce, opravovat neaktivní datové sady nebo provést úplnou nápravu v celém podniku.

 • Rychle a jasně prokažte, že přístup mají jen ti, kdo ho mít mají.

  Díky kompletním záznamům o veškerých otevřeních, vytvořeních, přesunech a úpravách souborů a o změnách oprávnění k nim je snadné auditorům ukázat, že máte veškerý přístup pod kontrolou.

 • Označujte regulovaná data a usnadněte tak jejich dlouhodobou ochranu.

  Na základě svých zásad k souborům připojujte značky, podle nichž budete moci vyhledávat, migrovat, napravovat nedostatky, šifrovat, spravovat oprávnění a provádět další činnosti.

Žádosti subjektů údajů budou stejně snadné jako vyhledávání na Googlu

Varonis vyhledává a indexuje soubory s údaji umožňujícími identifikaci osob, čímž vám usnadňuje hledání. Výsledky lze exportovat do formátu CSV.

Namísto zoufalého prohledávání úložišť zvládnete žádost subjektu údajů vyřešit jediným dotazem.

Bez námahy udržujte soulad s předpisy

Průběžně aktualizované předpřipravené zásady a pravidla

Knihovnu klasifikací pro vás aktualizujeme v reálném čase. Náš tým pravidelně dodává nové vzorce a pravidla, takže nemusíte nic ručně upgradovat.

Automatizujte uplatňování zásad a karanténu chybně umístěných souborů

Snadno uplatňujte zásady uchovávání dat pomocí vlastních pravidel pro přesuny, archivaci a odstraňování dat podle typu obsahu, jeho stáří, přístupové aktivity a dalších parametrů.

Výkonná integrace

Využívejte dodaná propojení s předními technologickými partnery od úložišť až po bezpečnost.

Flexibilní rozhraní API

Vytvořte si vlastní procesy pro reakci na incidenty, správu identit a přístupu, klasifikaci, řízení změn atd.

Tisícům organizací jsme pomohli vnést funkční systém do zabezpečení dat.

Vytvořili jsme osvědčenou a opakovatelnou metodologii, podle níž můžete monitorovat, chránit a spravovat data. Představuje bezpečný přístup k řešení logických závislostí, které lze poznat pouze dlouhými roky zkušeností.

A poskytneme vám podporu od začátku až do konce.

Prohlédnout metodologii

Přesně nalezněte exponovaná místa, aniž byste tomu museli věnovat hodiny nebo cokoli platit.

Poskytneme vám stejné informace, za jaké si obvykle konzultanti nechávají platit (a hodně). To vše za necelých 90 minut vašeho času, aniž bychom jakkoli narušili vaši síť.

Zahájit úvodní rozhovor