Automation Engine

Automatické odstraňování rizik

Automaticky opravujte a udržujte oprávnění souborového systému, abyste byli méně zranitelní vnějšími i vnitřními útoky, lépe dodržovali předpisy a konzistentně uplatňovali model nejmenších možných oprávnění.

Vyžádat demo
 
 

Bezpečně odstraňte globální přístupové skupiny

Vaše organizace má pravděpodobně tisíce zbytečně široce přístupných složek s citlivými daty. Přitom stačí únik jediného citlivého souboru a dojde k velmi nepříjemnému bezpečnostnímu incidentu. Díky nástroji Automation Engine můžete bezpečně vyřešit globální přístup u všech vašich firemních sdílených položek a zabere vám to jen několik dní, nikoli let.

Safely remove global access groups

Jak to funguje

Automation Engine bezpečně odstraňuje globální přístupové skupiny tak, že je nahradí jednoúčelovými skupinami, do nichž vždy zařadí ty uživatelé, kteří tam být potřebují. Díky flexibilním možnostem konfigurace můžete řešit taktické problémy složku po složce, opravovat neaktivní datové sady nebo provést úplnou nápravu v celém podniku.

 

58 % firemvíce než 100 000 složek přístupných všem zaměstnancům

Velký počet organizací z celého světa má ve svých sítích nechráněné nebo zbytečně široce přístupné soubory a e-maily. Skoro všechny tyto přístupy je třeba opravit.

Představte si, jaké riziko to znamená. A teď si představte, že ručně opravit jedinou složku – aniž byste zároveň něco pokazili – může trvat i šest až osm hodin.

 

Kolik otevřených sdílení dokážete opravit za jeden pracovní den?

Ruční odstraňování globálního přístupu může být velice riskantní a časově náročné.

Je třeba najít nebo vytvořit správné skupiny na základě rolí uživatelů.
U zainteresovaných osob ve firmě ověřit, zda jste správně určili členy těchto skupin.
Odstranit globální přístupové skupiny.
A pak čekat, až se uživatelé, které jste do nové skupiny nezařadili, začnou ozývat se stížnostmi, že se nemohou dostat ke svým datům.

Pomocí Automation Engine lze tento vyčerpávající úkol bezpečně automatizovat, aniž byste potřebovali armádu konzultantů. Vaši pracovníci ušetří měsíce ruční práce.

Ručně – možná jedno?
S DatAdvantage – desítky
S Automation Engine – stovky až tisíce

Vyhledejte a opravte nekonzistentní seznamy oprávnění

Nekonzistentní seznamy oprávnění (ACL) jsou pohromou velkých prostředí IT. Způsobují, že uživatelé buď nemají přístup k datům, která potřebují, nebo – což je ještě horší – mají přístup i tam, kam nepotřebují. Automation Engine dramaticky omezí míru vašeho rizika tím, že tyto těžko odhalitelné bezpečnostní díry nalezne a automaticky je opraví.

Find and Fix inconsistent ACLs

Naplánujte si posouzení bezpečnosti dat na míru

Naše posudky jsou naprosto neinvazivní a bez závazků.

Všechnu náročnou práci udělá specializovaný technik. Získáte komplexní zprávu, která poukáže na ohrožená citlivá data, upozorní na problémy s řízením přístupu a vyčíslí rizika. Takže až se vás někdo zeptá, co děláte proto, aby se v příštím článku o velkém kybernetickém útoku nepsalo právě o vás, budete už mít náskok.

Naplánovat
„Zbytečně velká řada organizací se topí v oceánu nezabezpečených a zbytečně přístupných dat, a přitom mají jen malou či žádnou představu o tom, jaké nebezpečí jim hrozí.“

JOHN CARLIN, BÝVALÝ ZÁSTUPCE GENERÁLNÍHO PROKURÁTORA USA, NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

„Než jsme s řešením Varonis zavedli model nejmenších nezbytných oprávnění, mělo ke 40 % našich souborů přístup zbytečně mnoho uživatelů.“

Denise Evans, VICEPREZIDENTKA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ, Miramax

FAQČasto kladené otázky

 • Jaký hardware a software je potřeba k provozu Automation Engine?

  Automation Engine vyžaduje systém Varonis DatAdvantage. Žádný další hardware ani software k jeho provozu nepotřebujete.

 • Jak dlouho trvá úvodní nastavení Automation Engine?  

  Stačí upravit názvy skupin oprávnění tak, aby odpovídaly vašim stávajícím zásadám pojmenovávání skupin. Pak už můžete nechat Automation Engine vyčistit skupiny s globálním přístupem.   

 • Zpomalí Automation Engine naše servery? 

  Ne! Dopad Automation Engine na výkon je přibližně stejný, jako když pravým tlačítkem kliknete na složku a vyberete Vlastnosti. Zhruba tak nějak funguje, jen mnohem rychleji než to dokážete vy (nebo kdokoli jiný).  

 • Jak často je třeba Automation Engine spouštět? 

  K odstranění skupin s globálním přístupem stačí Automation Engine spustit jednou. Pokud chcete také odstraňovat chyby v dědičnosti, můžete nastavit pravidelné spouštění nástroje Automation Engine. Snáze tak udržíte svá oprávnění přehledná a bez problémů.  

Chtěli byste vidět Varonis v akci?

Vyžádejte si ukázku nebo kontaktujte prodejní oddělení na čísle +420 220 972 426.