Plnění požadavků GDPR

Varonis pomůže připravit vaši organizaci na obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

GDPR znamená ochranu osobních údajů

Nemění se jen legislativní prostředí ochrany dat, ale také způsob, jak firmy osobní údaje shromažďují a spravují.

Varonis společnostem pomáhá splnit požadavky nařízení GDPR: automaticky rozpoznává a klasifikuje data, na která se GDPR vztahuje, zavádí řízení přístupu a zásady ochrany dat a vytváří jednotnou strategii zabezpečení dat na ochranu údajů zákazníků.

Jak vám může Varonis pomoci připravit se na GDPR?

Automatické vyhledávání a klasifikace dat, jichž se GDPR týká
Přehledy dat chráněných GDPR
Zavedení zásad uchovávání dat
Ochrana regulovaných dat a omezení přístupu k citlivým údajům
Odhalování úniků a porušení zásad
Upozornění na podezřelé aktivity a potenciální úniky dat
Prohlédněte si zdroje

Varonis vám pomůže vyhledávat, spravovat a chránit data, na která se vztahuje nařízení GDPR.

Díky řešení Varonis snadno automaticky najdete a klasifikujete data chráněná nařízením GDPR: od národních identifikačních čísel přes čísla IBAN a krevní skupiny až po údaje o kreditních kartách. Na základě GDPR jsme vytvořili stovky datových vzorců, takže můžete snadno vyhledat a najít data, která do působnosti GDPR spadají.

Náš řídicí panel GDPR a předpřipravené datové přehledy GDPR vám přehledně ukáží, kde jsou vaše data chráněná GDPR zranitelná, a zdůrazní zbytečně široce přístupná data, u nichž hrozí porušení předpisů.

Ukázka souvislostí jednotlivých článků GDPR s řešením Varonis:

Článek 17
Právo na výmaz ("právo být zapomenut")
Nastavení komplexních migračních pravidel podle stanovených kritérií, takže pak lze rychle a bezpečně provést i složité datové migrace a snadno zavést a uplatňovat zásady pro uchovávání a odstraňování údajů.
Článek 25
Záměrná a standardní ochrana osobních údajů
Monitorování, sledování a vykazování souborové aktivity a chování uživatelů, správa oprávnění a nastolení modelu nejmenších nutných oprávnění.
Článek 30
Záznamy o činnostech zpracování
Kontroly zabezpečení dat a tvorba přehledů založených na typu dat, přístupové aktivitě a dalších faktorech.
Článek 32
Zabezpečení zpracování
Omezení rizika a správa řízení přístupu: automatizace a nastolení modelu nejmenších nutných oprávnění s kontrolami oprávnění a aktivním uplatňováním etických hranic a bezpečnostních zásad.
Článek 33
Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
Detekce neobvyklých aktivit s daty a porušení zásad a posílání oznámení, která vás na ně upozorní.
Článek 35
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
Monitorování a posouzení stavu vaší ochrany a zabezpečení dat formou posouzení rizik: nalezení a izolování citlivých údajů, analýza účtů s podezřelým chováním, detekce činnosti malwaru atd.

„Než jsme s řešením Varonis zavedli model nejmenších nezbytných oprávnění, mělo ke 40 % našich souborů přístup zbytečně mnoho uživatelů. Taková přístupnost sice není problém, ale jen do doby, než dojde k narušení bezpečnosti. V podobném případě bychom totiž nedokázali lokalizovat problémová místa a zaměřit se na ně zdaleka tak rychle, jako to dokážeme nyní.“

— Denise Evans, VICEPREZIDENTKA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ, Miramax

Varonis funguje v celé organizaci - pracuje s naší infrastrukturou, naším active directory, pracuje s veškerým hardwarem a softwarem, který máme. Varonis nám umožnil vidět, co se děje uvnitř i venku.

— Wade Sendall, VICEPRESIDENT, The Boston Globe

Proč Varonis

Varonis je platforma zabezpečení dat, která chrání vaše souborové a poštovní servery před kybernetickými útoky i hrozbami zevnitř. Analyzujeme chování lidí a strojů přistupujících k vašim datům, upozorňujeme na podezřelé chování a zajišťujeme uplatňování modelu nejmenších nutných oprávnění.

Zaveďte model nejmenších nutných oprávnění
Automaticky odstraňujte oprávnění pro globální přístupové skupiny, omezte zbytečně širokou přístupnost citlivých dat a nastolte a udržujte model nejmenších nutných oprávnění.
Dodržujte předpisy
Automatizujte přehledy, mapujte oprávnění, sledujte přístup k datům a udržujte auditní záznamy tak, abyste splnili požadavky na nakládání s daty stanovené v GDPR, SOX, HIPAA, PCI, GLB, FERC/NERC a dalších předpisech.
Braňte únikům dat
Odhalujte vnitřní hrozby a bezpečnostní díry pomocí analýzy dat, aktivity uživatelských účtů a chování uživatelů. Braňte haváriím díky sledování veškerého kontaktu se soubory a e-maily a izolaci citlivých dat.

Nejnovější příspěvky

Odborníci na IT

Určení anomálií pomocí analýzy uživatelského chování
Už více než 10 let si bezpečnostní centra a analytici vyměňují indikátory napadení (IoC), signatury a prahové hodnoty...

Zabezpečení dat

Vyhledání osobních údajů podle předpisů EU pomocí regulárních výrazů (RegEx)
Existuje jeden velmi důležitý, ale nedoceňovaný argument ohledně stížností na stále přísnější předpisy o ochraně dat, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů...

Regulace a soulad s předpisy

Tak trochu jiné GDPR: Nový britský zákon o ochraně dat
Minulý měsíc byla ve Spojeném království zveřejněna konečná verze zákona, který nahradí současná tamější pravidla o ochraně dat a soukromí. Pro ty, kteří nesledují dramatické události kolem Brexitu...

Jste připraveni na GDPR?

Prodiskutujte po telefonu připravenost na GDPR nebo kontaktujte obchodní oddělení na čísle +420 220 972 426